Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Βασικός οδηγός για τον Μωάμεθ. Αν κάποιος έκανε τα ίδια πώς θα ονομάζονταν;

Προσοχή το βίντεο περιέχει άσεμνο καρτούν, ακατάλληλο για κάτω των 18 ετών βλέπετε με δική σας ευθύνη.
 

Митрополит Виталий - 4 уровня звука. Сердечная молитва. Возрождение России


РЕДКАЯ ЗАПИСЬ ГОЛОСА СВ ВЛАДЫКИ ИОАННА ШАНХАЙСКОГО ЛЕСНА ФРАНЦИЯ 1957


Saints of our times (St John Maximovitch )


Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ - St John Maximovitch


Τα βασανιστίρια μιας Κορεάτισας επειδή ήταν Χριστιανή


Ποιός είναι ο Θεός του Ισλάμ.


Δεν υπάρχει μετριοπαθές Ισλάμ - Ομιλία γιού της Χαμάς


Γιος του αρχηγού της Χαμάς: Ο Μωάμεθ είναι ένας «προφήτης» που δεν έκανε ούτε μια προφητεία


Αναζητηση

Αναγνωστες